PŘEVZATO Z FB PETR LAZECKY Bitcoin je fascinující společenský experiment. Zároveň je to prostředí, kde neplatí WYSIWYG („What you see is what you get“). Jinými slovy – to, že se věci a procesy v prostředí Bitcoin nazývají známými jmény neznamená, že tyto vykazují také stejné chování, jak je známe z fyzického světa. Typickým příkladem je Bitcoin „burza“, která sice na první pohled funguje jako klasická burza ve smyslu zprostředkování obchodů, ale rozhodně nefunguje jako silně regulovaná instituce, kterou známe z reálného světa, kde je snahou zabránit burzám v manipulacích s cenami (přísná regulace, která odděluje majetek burzy od spravovaného majetku investorů). Tato skutečnost dává slovu „burza“ v pojetí Bitcoin světa docela jiný nádech, neb regulace v tomto prostředí z podstaty věci neexistuje a tudíž vyvozovat závěry z toho, co je nám známé z fyzického světa, i pro digitální svět kryptoměn, a to jen proto, že pro to existuje stejný název, je chybou. To je jen takové zahřívací kolo. Nyní k podstatě věci. Před třemi dny došlo k avízovanému „fork“ pro Bitcoin. Bitcoin udržuje historii všech minulých transakcí v jakési digitální účetní knize, které se říká „blockchain“. „Fork“ si můžeme jednoduše představit jako operaci, kdy tuto účetní knihu zkopírujeme na XEROX kopírce. Tím budeme mít dvě účetní knihy se stejnými operacemi – a pozor, i ze stejnými zůstatky – k tomuto „detailu“ za chvíli. Od okamžiku, kdy jsme takto rozdělili účetní knihy budeme vést každé z nich transakce odděleně, jako kdyby tyto účetní knihy existovaly zcela samostatně od počátku. Vlastně tyto dvě účetní knihy reprezentují jakési dva oddělené účty, které mají identickou historii transakcí do momentu provedení kopie (to, čemu ajťáci říkají „fork“) a v momentě provedení kopie mají stejné zůstatky. Nyní se zaměřme na zajímavé detaily. V sprnu tohoto roku proběhl historicky první „fork“ kdy došlo ke zdvojení účetních knih (tzv. „blockchain“). Z původně jedné kryptoměny Bitcoin (BTC) vznikla druhá měna Bitcoin Cash (BCH). V momentě, kdo došlo ke zdvojení automaticky vznikly nové peníze BCH. Například pokud měla Alice na účtu 1000 BTC tak po zdvojení měla 1000 BTC a zároveň 1000 BCH. To hnalo cenu Bitcoin *před* tímto zdvojením vzhůru, protože se na tom dalo hezky vydělat. Před zdvojením měl Bitcoin cenu 2800 USD, po zdvojení spadl na 2700 ale nový Bitcoin Cash se prodával za cca 750 USD, takže zisk pro Alici je pěkných 650.000 USD při okamžitém prodeji Bitcoin Cash, jak se také stalo (viz historický vývoj cen). Toto historicky první zdvojení mělo ovšem jeden zásadní prvek – po zdvojení se účetní knihy (tzv. „blockchain“) chovaly zcela nezávisle jako dva zcela oddělené účty (nebo kryptoměny, chcete-li). To jest v době zdvojení sice držitelé BTC získali nové Bitcoin Cash, ale od toho momentu nebylo možné zaměnit transakce v BTC s trtansakcemi v Bitcoin Cash. 1 BTC vyplacený v Bitcoin se zaznamenal v příslušné účetní knize a tato transakce platila pouze v účetní knize platné pro BTC a neměla žádnou relevanci v účetní knize pro Bitcoin Cash (a opačně), tak jak to známe z běžného života v případě dvou bankovních účtů. Před třemi dny došlo k novému zdvojení Bitcoin a vznikla další účetní kniha (kryptoměna) pro Bitcoin Gold. Takže v tuto chvíli jsou tři (původní Bitcoin, účetní kniha ze srpna pro Bitcoin Cash a nová kniha pro Bitcoin Gold). Za obzorem je ještě jedno zdvojení a zcela jistě budou následovat další, než se celý tento potenciál oblbování vyčerpá. V případě tohoto zdvojení ovšem platí jeden zásadní detail. Nejenže opět uživatelé získali nové Bitcoin Gold tokeny v hotnotě zůstatku na Bitcoin účtu, ale navíc jsou tyto nové peníze zaměnitelné s původním Bitcoinem. Neboli transakci provedenou v Bitcoinech v Bitcoin účetní knize lze zdvojit (přenést) do účetní knihy s Bitcoin Gold a opačně. To je skutečným důvodem, proč Bitcoin v posledních dvou měsících zdvojnásobil svou tržní kapitalizaci a co pohánělo novinové titulky a cenu BTC vzhůru. Nyní ovšem nastává ta zajímavá otázka… Komunita kolem Bitcoinu vždy hrdě hlásila, že množství Bitcoins je dopředu dané, že se jedná o deflační měnu, a že množství penežních jednotek nikdy nevzroste. Jenže, pokud zdvojíte účetní knihy a vytvoříte tak nové digitální kryptoměny se stejnými zůstatky v době zdvojení a zaměňitelnými transakcemi mezi sebou (ajťácké „forky“, a to doslova fórky s naivkami), tak tím vlastně zdvojujete množství tokenů v oběhu. Technicky vzato tento „fork“ zdvojnásobil množství existujících směnných jednotek. Což se dá označit termínem inflace… V Bitcoin žárgonu se samozřejmě jedná o dvě různé kryptoměny, problém se náležitě zlehčuje, jen holt má celá ta operace ten nepříjemný efekt, že transakce jsou plně přenositelné z obou účetních knih – transakci v jedné účetní knize lze automaticky přenést do druhé účetní knihy. Jako kdyby jste měli dva bankovní účty a stejnou transakci jste mohli legálně provést na obou účtech. A to samozřejmě za té zajímavé situace, kdy se jedna kryptoměna prodává za 6000 USD a druhá za 200 USD. Nutno dodat, že v současné chvíli sice existují dočasná celkem účinná opatření, jak problému dvojího zdvojení transakcí zabránit, a technicky zkušení uživatelé se takto budou bránit. Ti ostatní, kteří nerozumí Bitcoin hatmatilce, jsou ovšem vystaveni celé škále možných útoků (například, adresní schéma všech odvozených Bitcoin kryptoměn je stejné, takže na první pohled nelze rozeznat, který kryptoúčet vede kterou kryptoměnu a tak lze účastníky transakce snadno mást). Zajímavé je i opatření BitTrex burzy, která v případě chybných převodů umožňuje zpětnou náhradu pouze pro transakce nad 5000 USD (tedy cenu stanovenou v dolarech, nikoliv v Bitcoinech, což také o něčem svědčí), tedy pouze relativně vysoké transakce; mikro-transakce, které by teoreticky měli dominovat, jsou z tohoto schématu tedy vyloučeny. WYSINWYG („What you see is NOT what you get“). Takže pozor. Bitcoin je jen pro střelce, kteří sledují krátkodobé investiční strategie a jsou ochotni extrémně riskovat. Kdo nehraje v kasinu, ať nehraje ani v Bitcoinech.  

Written by Pavel Stöckl

Mám jednu ženu, jedno dítě, jednoho psa a víru, že je možné změnit naši zemi postupně k lepšímu. Proto jsem se stal členem Realistů, a nejsem tedy nestranný. :)

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.