PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE

POUŽÍVÁNÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI – POZORNĚ SI JE PROSÍM PŘEČTĚTE

 1. Úvod: Tyto podmínky použití pro všechny uživatele upravují vaše používání czecho.cz a vaši smlouvu s námi.
 2. Výklad: V podmínkách služby:

  1. označujeme naši webovou stránku jako "czecho.cz", a to i tehdy, když se na ni dostanete přes adresu URL www.czecho.cz;
  2. „ Obsah “ znamená jakýkoli materiál nahraný do portálu czecho.cz kterýmkoli uživatelem (ať už tvůrcem nebo fanouškem), včetně jakýchkoli fotografií, videí, zvuku (například hudby a jiných zvuků), materiálu živého vysílání, dat, textu (jako jsou komentáře a hashtagy) , metadata, obrázky, interaktivní prvky, emotikony, GIFy, memy a jakýkoli jiný materiál;
  3. „ Tvůrce “ znamená Uživatele, který si nastavil svůj účet czecho.cz a stal se členem NEO nebo jiným členem za účelem zveřejňování obsahu na czecho.cz, aby si jej mohli prohlížet ostatní uživatelé;
  4. Fanoušek " znamená Uživatele, který sleduje Tvůrce a je schopen prohlížet Obsah Tvůrce;
  5. „ Transakce fanouška/tvůrce “ znamená jakoukoli transakci mezi fanouškem a tvůrcem na pouze fanoušcích, kterou je udělen přístup k obsahu tvůrce, včetně jakýmkoli z následujících způsobů: (i) předplatné, (ii) platby provedené fanouškem za zhlédnutí placený obsah tvůrce (média s platbou za zhlédnutí a živý přenos s platbou za zhlédnutí) a (iii) používání funkce interakce fanouška s fanouškem na účtu tvůrce;
  6. Platba pro fanoušky " znamená veškeré platby provedené fanouškem Tvůrci (i) v souvislosti s Transakcí fanouška/tvůrce nebo (ii) formou spropitného pro Tvůrce;
  7. " Doporučující uživatel " znamená uživatele, který se účastní programu doporučení czecho.cz;
  8. „ Standardní smlouva mezi fanouškem a tvůrcem “ znamená podmínky, jimiž se řídí každá transakce fanouška/tvůrce;
  9. „ Předplatné “ znamená předplatné Fanouška na účet Tvůrce (ať už placené nebo neplacené a ať už na jeden měsíc nebo jako součást balíčku obsahujícího předplatné na více než jeden měsíc);
  10. „ Podmínky služby “ (také nazývané „ vaše smlouva s námi “) znamená právně závaznou smlouvu mezi vámi a námi, která se skládá z: (i) těchto podmínek použití pro všechny uživatele , podmínek použití pro fanoušky , podmínky použití pro tvůrce , zásady ochrany osobních údajů , podmínky programu doporučení.  (vii) Zásady pro stížnosti , (viii) Podmínky regulace platformy pro podnikání ; a (ix) Pokyny Společenství;
  11. „ Uživatel “ znamená jakéhokoli uživatele czecho.cz, ať už je to Tvůrce nebo fanoušek nebo obojí (také označované jako „ vy “ nebo „ váš “).
 3. Kdo jsme a jak nás kontaktovat: Portál czecho.cz provozuje spolek Czechoslovak.club, z.s. Jsme spolek registrovaný v České republice s identifikačním číslem společnosti 11813105 a máme adresu sídla na adrese Czechoslovak.club, z.s., Nové sady 988/2, 602 00 Brno.

  Chcete-li nás kontaktovat s jakýmikoli dotazy ohledně czecho.cz, zašlete e-mail našemu týmu podpory na adresu pomoc@czechoslovak.club . Pokud nás nemůžete kontaktovat e-mailem, napište nám na následující adresu: 

 4. Jak můžeme změnit podmínky služby: Můžeme změnit jakoukoli část podmínek služby, aniž bychom vás předem informovali, za následujících okolností:

  1. zohlednit změny v zákonech a regulačních požadavcích, které se vztahují na czecho.cz a na služby, funkce a programy czecho.cz, kde takové změny vyžadují, aby czecho.cz změnila své podmínky způsobem, který nám nedovoluje vás o tom přiměřeně informovat; a
  2. k řešení nepředvídaného a bezprostředního nebezpečí souvisejícího s obranou czecho.cz, Fans nebo členy před podvody, malwarem, spamem, porušením dat nebo jinými riziky kybernetické bezpečnosti.

  Můžeme také provést další změny kterékoli části podmínek služby a o takových změnách vás budeme přiměřeně informovat e-mailem nebo prostřednictvím czecho.cz a můžete nás kontaktovat, abychom s námi ukončili smlouvu před tím, než změny vstoupí v platnost. Jakmile vstoupí v platnost jakékoli aktualizované podmínky služby, budete jimi vázáni, pokud budete nadále používat czecho.cz.

 5. Můžeme provést změny nebo pozastavit nebo odebrat czecho.cz: Můžeme aktualizovat a změnit czecho.cz čas od času z jakéhokoli důvodu, včetně toho, abychom odráželi změny našich služeb, potřeb uživatelů a našich obchodních praktik nebo abychom zlepšili výkon, zlepšili funkčnost nebo zabezpečení adres. Pokusíme se vás přiměřeně informovat o jakýchkoli zásadních změnách. Nezaručujeme, že czecho.cz nebo jakýkoli obsah na nich bude vždy dostupný nebo přístupný bez přerušení. Můžeme pozastavit nebo zrušit nebo omezit dostupnost všech nebo jakékoli části czecho.cz z obchodních nebo provozních důvodů. Pokusíme se vás přiměřeně informovat o jakémkoli pozastavení nebo zrušení, pokud se vás to týká.
 6. Registrace u czecho.cz: Chcete-li používat czecho.cz, musíte se nejprve zaregistrovat a vytvořit uživatelský účet na czecho.cz. Musíte zadat platnou e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo nebo se ověřit pomocí platného účtu Facebooku nebo Google. Vaše heslo by mělo být jedinečné (to znamená, že se liší od těch, které používáte pro jiné webové stránky) a musí splňovat technické požadavky webu czecho.cz na složení hesel.

 7. Registrací na stránkách czecho.cz se stáváte členem spolku czechoslovak.club, z.s. (stanovy spolku).

  Chcete-li se zaregistrovat jako uživatel:

  1. musí vám být alespoň 15 let a budete muset toto potvrdit;
  2. pokud zákony země nebo státu/provincie, kde žijete, stanoví, že můžete být právně vázán smlouvou s námi pouze ve věku vyšším než 18 let, musíte být dostatečně starý, abyste byli právně vázáni smlouvou s námi podle zákonů země nebo státu/provincie, kde žijete; a
  3. musíte být povoleni zákony země nebo státu/provincie, kde se nacházíte, abyste se mohli připojit k czecho.cz a prohlížet jakýkoli obsah, který je na něm dostupný, a používat jakoukoli funkci, kterou poskytuje.
  4. musíte poskytnout takové další informace nebo ověřovací záznamy, které požadujeme.

  Pokud nesplňujete výše uvedené požadavky, nesmíte mít přístup ani používat Czechoslovak.club.

   

 8. Vaše závazky vůči nám: Když se zaregistrujete a používáte czecho.cz, přijímáte vůči nám následující závazky:

  1. Pokud jste dříve měli účet u czecho.cz, potvrzujete, že váš starý účet nebyl z naší strany ukončen nebo pozastaven, protože jste porušili kteroukoli z našich podmínek nebo zásad.
  2. Ujistíte se, že všechny informace, které nám poskytnete, jsou pravdivé, přesné a úplné.
  3. Veškeré informace, které jste nám poskytli, budete neprodleně aktualizovat, jakmile se změní.
  4. Souhlasíte s přijímáním komunikace od nás elektronicky, včetně e-mailů a zpráv odeslaných na váš účet czecho.cz, a se zpracováním vašich osobních údajů, jak je podrobněji popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
  5. Svůj účet/přihlašovací údaje budete udržovat důvěrně a v bezpečí, včetně vašich uživatelských údajů, hesel a jakýchkoli dalších informací, které tvoří součást našich bezpečnostních postupů, a nebudete je sdělovat nikomu jinému. Budete kontaktovat pomoc@czechoslovak.club okamžitě, pokud se domníváte, že někdo použil nebo používá váš účet bez vašeho svolení nebo pokud byl váš účet vystaven jinému porušení zabezpečení. Souhlasíte také s tím, že zajistíte, že se odhlásíte ze svého účtu na konci každé relace, a že budete obzvláště opatrní při přístupu k vašemu účtu z veřejného nebo sdíleného počítače, aby ostatní nemohli získat přístup, zobrazit nebo zaznamenat vaše heslo nebo jiné osobní informace.
  6. Jste odpovědní za veškerou aktivitu na vašem účtu, i když v rozporu s Podmínkami služby váš účet použije někdo jiný.
  7. Budete plně dodržovat tyto Podmínky použití pro všechny uživatele, naše Zásadách ochrany osobních údajů a všechny ostatní části Podmínek služby, které se vztahují na vaše používání czecho.cz.
 9. Práva, která máme, včetně pozastavení nebo zrušení vašeho účtu:

  1. Můžeme, ale nejsme povinni moderovat nebo kontrolovat jakýkoli váš obsah, abychom ověřili soulad s Podmínkami služby  a/nebo jakýmkoli platným zákonem.
  2. Naší zásadou je pozastavit přístup k jakémukoli obsahu, který zveřejníte na czecho.cz, o kterém zjistíme, že nemusí být v souladu s Podmínkami služby  a/nebo jakýmkoli platným zákonem, zatímco prošetřujeme podezření, že soulad nebo nezákonnost takového obsahu. Pokud pozastavíme přístup k jakémukoli vašemu obsahu, můžete nás kontaktovat na adrese admin@czechoslovak.club a požádat o přezkoumání našeho rozhodnutí pozastavit přístup k příslušnému obsahu. Po našem prošetření domnělého nesouladu nebo nezákonnosti příslušného Obsahu můžeme podniknout jakékoli kroky, které považujeme za vhodné, včetně obnovení přístupu k Obsahu nebo trvalého odstranění nebo znemožnění přístupu k příslušnému Obsahu, aniž bychom museli získat jakýkoli souhlas od vy a bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že nám na vlastní náklady neprodleně poskytnete veškerou přiměřenou pomoc (včetně poskytnutí kopií jakýchkoli informací, které si vyžádáme) při našem vyšetřování.
  3. Pokud pozastavíme přístup k vašemu obsahu nebo jej smažeme, upozorníme vás e-mailem nebo elektronickou zprávou na váš účet czecho.cz, ale nejsme povinni vás o takovém odebrání nebo pozastavení předem informovat.
  4. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení ukončit vaši smlouvu s námi a váš přístup k czecho.cz z jakéhokoli důvodu zasláním 30denní výpovědní lhůty e-mailem nebo elektronickou zprávou na váš účet czecho.cz. Můžeme také pozastavit přístup k vašemu uživatelskému účtu nebo ukončit vaši smlouvu s námi a váš přístup k czecho.cz okamžitě a bez předchozího upozornění:

   • pokud se domníváme, že jste nebo mohli vážně nebo opakovaně porušili jakoukoli část podmínek služby, nebo pokud se pokusíte nebo vyhrožujete porušením jakékoli části podmínek služby způsobem, který nebo by to mohlo mít vážné důsledky pro nás nebo jiného uživatele; nebo
   • pokud učiníte jakoukoli akci, která podle našeho názoru způsobila nebo je přiměřeně pravděpodobné, že nám způsobí ztrátu nebo která jinak poškodí pověst czecho.cz.

   Pokud pozastavíme přístup k vašemu uživatelskému účtu nebo ukončíme vaši smlouvu s námi a váš přístup k czecho.cz, dáme vám vědět. Během jakéhokoli období, kdy je pozastaven přístup k vašemu uživatelskému účtu, budou pozastaveny veškeré platby fanoušků, které by jinak byly splatné během období pozastavení, a můžeme zadržet všechny nebo jakoukoli část výdělků tvůrců, které vám náleží, ale dosud nebyly vyplaceny. v souladu s oddílem 13 Podmínek použití pro tvůrce.

  5. Po ukončení vašeho účtu můžeme s vaším obsahem nakládat jakýmkoli vhodným způsobem v souladu s našimi Zásadách ochrany osobních údajů, (včetně jeho smazání) a vy již nebudete mít nárok na přístup ke svému obsahu. Na czecho.cz neexistuje žádné technické zařízení, které by vám umožnilo přistupovat k vašemu obsahu po ukončení vašeho účtu.
  6. Můžeme prošetřit jakékoli podezření nebo údajné zneužití, zneužití nebo nezákonné použití czecho.cz a spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení při takovém vyšetřování.
  7. Můžeme zpřístupnit jakékoli informace nebo záznamy, které máme v držení nebo pod kontrolou o vašem používání czecho.cz, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s jakýmkoli vyšetřováním jakékoli podezřelé nebo údajné nezákonné činnosti, za účelem ochrany našich práv nebo právních zájmů nebo v reakci na právní proces.
  8. Můžeme změnit poskytovatele plateb třetích stran používané ke zpracování plateb na czecho.cz, a pokud tak učiníme, upozorníme vás a příslušné údaje uložíme na váš účet czecho.cz.
  9. Kromě obsahu (který vlastní tvůrci nebo na něj mají licenci) veškerá práva k czecho.cz a jeho celému obsahu, funkcím, databázím, zdrojovému kódu a funkcím vlastníme my a/nebo naši poskytovatelé licencí. Takový materiál je chráněn autorským právem a může být chráněn ochrannými známkami, obchodním tajemstvím a dalšími zákony o duševním vlastnictví.
  10. Jsme jedinými a výhradními vlastníky jakýchkoli a všech anonymizovaných údajů týkajících se vašeho používání czecho.cz a tyto anonymizované údaje můžeme použít pro jakýkoli účel, včetně komerčních, vývojových a výzkumných účelů.
 10. Za co neneseme odpovědnost: Při poskytování czecho.cz vám vynaložíme přiměřenou péči a dovednosti, ale jsou určité věci, za které neneseme odpovědnost, a to následovně:

  1. Nepovolujeme ani neschvalujeme obsah na czecho.cz a názory vyjádřené Tvůrci nebo fanoušky na czecho.cz nemusí nutně reprezentovat naše názory.
  2. V souvislosti s Obsahem vám neudělujeme žádná práva. Jakákoli taková práva vám mohou udělit pouze Tvůrci.
  3. Váš obsah mohou zobrazit jednotlivci, kteří poznají vaši identitu. Nebudeme vůči vám v žádném případě zodpovědní, pokud budete z vašeho obsahu identifikováni. I když můžeme čas od času a podle vlastního uvážení nabídnout určitou technologii geofencing nebo geolokaci na czecho.cz, rozumíte a souhlasíte s tím, že nezaručujeme přesnost ani účinnost takové technologie a nebudete mít vůči nám žádný nárok vyplývající z vaše používání nebo spoléhání se na jakoukoli geofencing nebo geolokační technologii na czecho.cz.
  4. Veškerý obsah je vytvářen, vybírán a poskytován uživateli, nikoli námi. Nejsme zodpovědní za kontrolu nebo moderování obsahu a nevybíráme ani neupravujeme obsah, který je uložen nebo přenášen prostřednictvím czecho.cz. Nejsme povinni monitorovat obsah nebo zjišťovat porušení podmínek služby.
  5. Souhlasíte s tím, že nemáte žádnou povinnost řídit se jakýmikoli návrhy, komentáři, recenzemi nebo pokyny obdrženými od jiného uživatele czecho.cz a že pokud se tak rozhodnete, činíte tak zcela na vlastní riziko.
  6. Nedáváme žádné sliby ani záruky jakéhokoli druhu, že Tvůrci nebo Doporučující uživatelé vydělají určitou částku peněz (nebo jakékoli peníze) z používání czecho.cz (včetně Programu doporučení czecho.cz).
  7. Materiály, které uživatelům zpřístupňujeme na czecho.cz, jsou pouze pro obecné informace. Nedáváme žádné sliby ani záruky ohledně přesnosti nebo nepravdivosti takových materiálů ani toho, že uživatelé dosáhnou nějakého konkrétního výsledku nebo výsledku používáním takových materiálů.
  8. Neslibujeme, že czecho.cz je kompatibilní se všemi zařízeními a operačními systémy. Jste odpovědní za konfiguraci svých informačních technologií, zařízení a počítačových programů pro přístup k czecho.cz. Měli byste používat svůj vlastní antivirový software.
  9. Nejsme zodpovědní za dostupnost internetu nebo jakékoli chyby ve vašem připojení, zařízení nebo jiném vybavení nebo softwaru, které se mohou vyskytnout v souvislosti s vaším používáním czecho.cz.
  10. I když se snažíme zajistit, aby czecho.cz bylo bezpečné a bez chyb a virů, nemůžeme slíbit, že to bude a nebude mít žádnou kontrolu nad Obsahem, který dodávají Tvůrci.
  11. Nejsme zodpovědní za žádné ztracené, odcizené nebo kompromitované uživatelské účty, hesla, e-mailové účty nebo jakékoli následné neoprávněné činnosti nebo následné neautorizované platby nebo výběry finančních prostředků.
  12. Berete na vědomí, že jakmile bude váš obsah zveřejněn na czecho.cz, nemůžeme mít kontrolu a nebudeme vůči vám odpovědní za použití takového obsahu jinými uživateli nebo třetími stranami. Svůj účet můžete smazat kdykoli, ale berete na vědomí, že smazání účtu samo o sobě nezabrání v oběhu jakéhokoli vašeho obsahu, který mohl být zaznamenán jinými uživateli v rozporu s podmínkami služby nebo třetími stranami před smazání vašeho účtu.
 11. Práva duševního vlastnictví – vlastnictví a licence:

  1. Potvrzujete, že vlastníte všechna práva duševního vlastnictví (příkladem jsou autorská práva a ochranné známky) ke svému obsahu nebo že jste získali všechna nezbytná práva k vašemu obsahu, která jsou nutná k udělení licencí na váš obsah nám a dalším uživatelům. To zahrnuje veškerá práva vyžadovaná k provádění činností, na které se vztahuje pododdíl 10(b) níže na jakémkoli území, na kterém je czecho.cz přístupná, a zejména ve Spojených státech amerických, Spojeném království a Evropské unii.
  2. Souhlasíte s tím, že nám udělíte licenci k veškerému vašemu obsahu k provádění jakéhokoli jednání omezeného jakýmkoliv právem duševního vlastnictví (včetně autorských práv) k takovému obsahu, a to za jakýmkoli účelem přiměřeně souvisejícím s poskytováním a provozem czecho.cz. Mezi takové činy patří reprodukování, zpřístupňování a sdělování veřejnosti, zobrazování, předvádění, distribuce, překlad a vytváření úprav nebo odvozených děl z vašeho obsahu a jinak nakládání s vaším obsahem.
  3. Licence, kterou nám udělujete podle pododdílu 10(b)výše je trvalý, nevýhradní, celosvětový, bezplatný, sublicencovatelný, převoditelný a přenosný námi. To znamená, že licence bude pokračovat i poté, co vaše smlouva s námi skončí a přestanete používat czecho.cz, že vám za licenci nemusíme platit a že můžeme udělit sublicenci k vašemu Obsahu někomu jinému nebo postoupit popř. převést licenci na někoho jiného. Tato licence nám například umožní přidávat k vašemu obsahu nálepky, text a vodoznaky, zpřístupňovat váš obsah ostatním uživatelům czecho.cz a také používat váš obsah pro jiné běžné operace czecho.cz. Váš obsah nikdy neprodáme jiným platformám,
  4. I když nevlastníme váš obsah, udělujete nám omezené právo zasílat oznámení o porušení (včetně autorských práv nebo ochranné známky) vaším jménem jakékoli webové stránce nebo službě třetí strany, která hostí kopie vašeho obsahu nebo se jimi jinak zabývá, aniž by vaše svolení. Ačkoli nejsme povinni tak učinit, můžeme kdykoli podat nebo stáhnout jakékoli takové oznámení jakékoli webové stránce nebo službě třetí strany, pokud to považujeme za vhodné. Nemáme však a nemáme žádnou povinnost hlídat porušení vašeho obsahu. Souhlasíte s tím, že pokud o to požádáme, poskytnete nám všechny souhlasy a další informace, které přiměřeně potřebujeme k tomu, abychom mohli za vás podávat oznámení o porušení. Zásady pro stížnosti, jak podat stížnost na porušení práv duševního vlastnictví.
  5. Vzdáváte se jakýchkoli morálních práv, která můžete mít podle jakéhokoli platného zákona, vznést námitku proti hanlivému zacházení s jakýmkoli obsahem, který jste zveřejnili na czecho.cz. Toto zřeknutí se žádným způsobem neovlivňuje vaše vlastnictví jakýchkoli práv duševního vlastnictví k vašemu obsahu nebo práva, která máte, abyste zabránili kopírování vašeho obsahu bez vašeho svolení. Účelem tohoto zřeknutí se je umožnit nám při nakládání s vaším obsahem (jak je povoleno na základě licence, kterou nám udělujete v části 10(b) výše), přidávat k vašemu obsahu vodoznaky, nálepky nebo text.
 12. Facebook: Uživatelé mají možnost připojit aktivní účet Facebooku ke svému účtu czecho.cz a sdílet určitý obsah ve formě příspěvků czecho.cz na Facebooku pomocí funkce sdílení. Pokud tuto funkci používáte, musíte čas od času plně dodržovat podmínky služby Facebook ve vztahu k jakémukoli obsahu sdílenému tímto způsobem.
 13. Odkazování na czecho.cz:

  1. Odkazy na czecho.cz:

   • Můžete odkazovat na domovskou stránku czecho.cz za předpokladu, že tak učiníte způsobem, který je spravedlivý a zákonný a nepoškodí naši pověst ani ji nezneužije, ale nesmíte vytvořit odkaz takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu sdružení, schválení nebo schválení z naší strany.
   • Jste-li Tvůrce, musíte při propagaci svého Tvůrčího účtu dodržovat naše Podmínky služby a podmínky služby jakékoli jiné webové stránky, kam umístíte odkaz nebo jinak propagujete svůj Tvůrčí účet. Při propagaci svého účtu Creator se nesmíte vydávat za czecho.cz nebo budit dojem, že váš účet Creator propagujeme my, pokud tomu tak není. Svůj účet czecho.cz nesmíte propagovat pomocí Google Ads nebo jakékoli podobné reklamní platformy nebo reklamní služby vyhledávače.
  2. Odkazy z czecho.cz: Pokud czecho.cz obsahuje odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Takové odkazy by neměly být vykládány jako naše schválení těchto propojených webových stránek nebo informací, které z nich můžete získat. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně ani za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která může vzniknout z vašeho používání. Pokud se rozhodnete vstoupit na kteroukoli z webových stránek třetích stran propojených s czecho.cz, činíte tak zcela na vlastní riziko a v souladu s podmínkami používání těchto webových stránek.
  3. Názvy domén: V některých případech mohou czecho.cz tvůrcům umožnit registrovat nebo používat názvy domén, které obsahují ochrannou známku czecho.cz nebo matoucí podobný výraz. Takové doménové jméno však nezaregistrujete, pokud:

   • Název domény je registrován Tvůrcem.
   • Název domény přesměrovává na profil czecho.cz autora. Názvy domén obsahující ochrannou známku czecho.cz nebo matoucí podobný výraz nesmí směřovat na žádné jiné webové stránky, včetně agregátorů odkazů.
   • Tvůrce získá předchozí písemné povolení od czecho.cz a podepíše licenční smlouvu.

   Pokud byste si chtěli zaregistrovat doménové jméno obsahující ochrannou známku czecho.cz nebo matoucí podobný výraz, kontaktujte prosím admin@czechoslovak.club. Nedodržení těchto ustanovení nebo licenční smlouvy bude považováno za porušení licenční smlouvy a může mít za následek, že czecho.cz podá spor o doménu proti registrujícímu.

 14. Jak smažu svůj účet? Chcete-li smazat svůj účet czecho.cz, můžete tak učinit v části 'Uživatelský účet' svého účtu czecho.cz.

  1. Pokud jste fanouškem, smazání vašeho účtu proběhne v přiměřené době po vaší žádosti.
  2. Pokud jste Tvůrci, pak jakmile zahájíte proces „ smazání účtu “, váš účet zůstane otevřený až do posledního dne placeného období odběru vašich fanoušků, poté obdržíte svou poslední platbu a váš účet bude smazán.
  3. Pokud jste fanouškem i tvůrcem, váš účet bude smazán ve dvou fázích (nejprve fanoušek a poté tvůrce).
  4. Jakmile bude váš účet smazán, nebudou vám účtovány žádné další částky ani nebudete mít přístup ke svému bývalému účtu czecho.cz nebo jeho obsahu a všechna předplatná budou smazána a nelze je následně obnovit. Po úspěšném smazání účtu obdržíte potvrzení e-mailem. Jakmile bude váš účet smazán, můžeme s vaším obsahem nakládat jakýmkoli vhodným způsobem v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů (včetně jeho smazání) a vy již nebudete mít nárok na přístup ke svému obsahu. Na czecho.cz neexistuje žádné technické zařízení, které by vám umožnilo přistupovat k vašemu obsahu po ukončení vašeho účtu.
 15. Kdo je odpovědný za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte?

  1. Ať už jste spotřebitel nebo podnikový uživatel: Nevylučujeme ani neomezujeme žádným způsobem naši odpovědnost vůči vám, pokud by to bylo nezákonné. To zahrnuje (i) odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů a (ii) podvod nebo podvodné zkreslení.
  2. Pokud jste spotřebitelský uživatel: Pokud jste spotřebitelský uživatel, souhlasíte s tím, že:

   • My a naše dceřiné společnosti, zaměstnanci, vlastníci, zástupci a zástupci vám neponeseme odpovědnost za jakýkoli ušlý zisk, ztrátu podnikání nebo příjmů, přerušení podnikání, ztrátu obchodní příležitosti nebo ztrátu očekávaných úspor, které utrpíte v důsledku nebo v souvislosti s vaším používáním czecho.cz.
   • Jste-li spotřebitelským uživatelem a bydlíte ve Spojených státech amerických, naše celková odpovědnost vůči vám za nároky vyplývající z vaší smlouvy s námi nebo s ní související bude omezena na 250 USD za nárok.
  3. Pokud jste firemní uživatel: Pokud jste firemní uživatel, souhlasíte s tím, že:

   • My a naše dceřiné společnosti, zaměstnanci, vlastníci, zástupci a zástupci:

    • vyloučit (v rozsahu povoleném zákonem) všechny předpokládané podmínky, záruky, prohlášení nebo jiné podmínky, které se mohou vztahovat na czecho.cz nebo jakýkoli obsah na nich. To znamená, že pokud Podmínky služby výslovně neobsahují náš slib nebo závazek, pak takový nelze implikovat ze zákona;
    • neneseme vůči vám odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte a která není předvídatelným důsledkem našeho porušování podmínek služby nebo naší neschopnosti použít přiměřenou péči a dovednosti. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, pokud je buď zřejmé, že k ní dojde, nebo pokud jsme v době, kdy jste souhlasili s podmínkami služby, my i vy věděli, že k ní může dojít;
    • nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, ať už ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak, i když je to předvídatelné, vyplývající z nebo v souvislosti s:

     • vaši neschopnost používat czecho.cz nebo kteroukoli z jejích služeb, funkcí nebo programů; nebo
     • vaše používání nebo spoléhání se na jakýkoli obsah (včetně Obsahu) uloženého na czecho.cz;
    • nebude vám odpovědný za žádné:

     1. ušlý zisk;
     2. ztráta prodeje, obchodu nebo příjmů;
     3. přerušení podnikání;
     4. ztráta předpokládaných úspor;
     5. ztráta obchodní příležitosti, dobrého jména nebo pověsti;
     6. ztrátu dat nebo informací, včetně jakéhokoli Obsahu; nebo
     7. nepřímá nebo následná ztráta nebo poškození;
    • nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené distribuovaným útokem odmítnutí služby, virem, malwarem, ransomwarem nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný chráněný materiál kvůli vašemu používání czecho.cz nebo jakékoli z jejich služeb, funkcí nebo programů nebo kvůli vašemu stahování jakéhokoli materiálu na něm zveřejněného nebo na jakékoli webové stránce, která je s ním spojena;
    • nebude vůči vám odpovědný, pokud bude váš obsah zkopírován, distribuován, přemístěn jinde nebo jeho autorská práva poruší jiný uživatel nebo jakákoli třetí strana;
    • nebude vůči vám odpovědný za jakékoli prozrazení vaší identity nebo jakékoli prozrazení či zveřejnění vašich osobních údajů jinými uživateli nebo třetími stranami bez vašeho souhlasu (známé také jako „ doxing “);
    • neponeseme vůči vám odpovědnost za jakékoli selhání nebo zpoždění z naší strany při plnění jakékoli části podmínek služby vyplývající z událostí mimo naši přiměřenou kontrolu. Pokud z naší strany dojde k jakémukoli selhání nebo prodlení při plnění kterékoli části podmínek služby vyplývající z události mimo naši přiměřenou kontrolu, budeme vás co nejdříve kontaktovat, abychom vás informovali, a podnikneme kroky k minimalizaci dopadu zpoždění.
   • Naše celková odpovědnost vůči vám za jakékoli a všechny nároky vyplývající z nebo související s vaší dohodou s námi, ať už ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak, bude omezena na větší z:

    • 100 % celkových poplatků, které nám zaplatíte v souvislosti s vaším používáním czecho.cz; a
    • 5 000 Kč.
 16. Obecné: Souhlasíte s tím, že:

  1. Pokud je některý aspekt vaší smlouvy s námi nevymahatelný, zbytek zůstane v platnosti.
  2. Pokud se nám nepodaří prosadit jakýkoli aspekt vaší dohody s námi, nebude to vzdání se práva;
  3. Vyhrazujeme si všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena.
  4. Ve vztahu k jakékoli části czecho.cz vám nejsou uděleny žádné předpokládané licence ani jiná práva, pokud není výslovně uvedeno v podmínkách služby.
  5. Vaše dohoda s námi nedává práva žádným třetím stranám, s výjimkou vyloučení a omezení odpovědnosti v části 14 ( Kdo je odpovědný za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte? ) a podmínek v části 16 ( Podmínky týkající se sporů ) mohou být vymáhány našimi dceřinými společnostmi, zaměstnanci, vlastníky, zástupci a zástupci.
  6. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nemůžete převést svá práva nebo povinnosti vyplývající z vaší smlouvy s námi.
  7. Naše práva a povinnosti vyplývající z vaší smlouvy s námi můžeme postoupit nebo převést na jiné osoby. K tomu může dojít například v případě, že se změní naše vlastnictví (jako při fúzi, akvizici nebo prodeji aktiv) nebo ze zákona. Kromě toho se můžeme rozhodnout delegovat plnění jakýchkoli našich závazků vyplývajících z vaší smlouvy s námi na jakoukoli třetí stranu, ale za plnění takových povinností vůči vám zůstaneme odpovědní.
  8. Podmínky služby tvoří úplnou dohodu mezi námi a vámi týkající se vašeho přístupu a používání czecho.cz a nahrazují veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání nebo dohody mezi námi a vámi.
 17. Podmínky týkající se sporů – právo, které se vztahuje na vaši smlouvu s námi a kde lze vznést spory a nároky týkající se vašeho používání czecho.cz (včetně těch, které vyplývají z vaší smlouvy s námi nebo s ní souvisí):

  1. Pro spotřebitele (fanoušky):

   • Spotřebitelé – zákon:

    • Pokud jste spotřebitel, vaše smlouva s námi se řídí českým právem a české právo se bude vztahovat na (i) jakýkoli nárok, který máte vyplývající z vaší smlouvy s námi nebo z vašeho používání czecho.cz nebo v souvislosti s ním, a (ii) jakýkoli nárok, který vůči vám máme a který vyplývá z vaší smlouvy s námi nebo z vašeho používání czecho.cz nebo v souvislosti s nimi (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků v obou případech). Budete se také moci spolehnout na závazná pravidla práva země, kde žijete.
   • Spotřebitelé – kde je třeba uplatnit reklamaci:

    • Pokud jste spotřebitel s bydlištěm ve Spojeném království nebo Evropské unii, jakýkoli nárok, který máte nebo který máme my, vyplývající z vaší smlouvy s námi nebo z vašeho používání czecho.cz nebo v souvislosti s nimi (včetně, v obou případech, mimosmluvních spory nebo nároky) lze podávat u soudů České republiky nebo u soudů země, kde žijete.
    • Pokud jste spotřebitel s bydlištěm mimo Spojené království nebo Evropskou unii, jakýkoli nárok, který máte nebo který máme my, vyplývající z nebo v souvislosti s vaší smlouvou s námi nebo vaším používáním czecho.cz (včetně, v obou případech, ne smluvní spory nebo nároky) musí být předloženy soudům České republiky.
  2. Pro firemní uživatele (tvůrce a doporučující uživatele):

   • Firemní uživatelé – právo:

    • Pokud jste firemní uživatel, vaše smlouva s námi se řídí českým právem a české právo se bude vztahovat na (i) jakýkoli nárok, který máte vyplývající z vaší smlouvy s námi nebo z vašeho používání czecho.cz nebo v souvislosti s ním, a (ii ) jakýkoli nárok, který máme vyplývající z nebo v souvislosti s vaší dohodou s námi nebo vaším používáním czecho.cz (včetně, v obou případech mimosmluvních sporů nebo nároků), bez ohledu na ustanovení o kolizi právních předpisů.
   • Firemní uživatelé – kde je třeba uplatnit nároky:

    • Pokud jste firemní uživatel, souhlasíte s námi, že soudy v České republice budou mít výlučnou jurisdikci k řešení jakéhokoli sporu nebo nároku (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků), které máte nebo které máme vyplývající z nebo v souvislosti s vaším souhlasem s námi (včetně jeho předmětu nebo formace) nebo vaším používáním czecho.cz.
  3. Promlčecí lhůta pro uplatnění nároků: S výjimkou případů, kdy to zakazují platné zákony, musí být jakýkoli nárok nebo důvod žaloby, který máte ohledně czecho.cz (včetně těch, které vyplývají z vaší smlouvy s námi nebo s ní souvisí), podány do jednoho roku ode dne, kdy takové nárok nebo důvod k žalobě vznikl nebo k datu, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, které vedly k žalobě (podle toho, co nastane dříve), nebo budou navždy promlčeny.
 18. Další podmínky, které jsou součástí vaší smlouvy s námi: Tyto podmínky použití pro všechny uživatele upravují vaši smlouvu s námi. Některé další podmínky nebo zásady tvořící součást podmínek služby se na vás budou vztahovat také a budou tvořit součást vaší smlouvy s námi, a to následovně:

  1. Podmínky použití pro fanoušky – které obsahují další podmínky, které platí, pokud jako fanoušek používáte czecho.cz;
  2. Podmínky použití pro tvůrce – které obsahují další podmínky, které platí, pokud jako tvůrce používáte czecho.cz;
  3. Zásady ochrany osobních údajů – které se vztahují na všechny uživatele a říkají vám, jak používáme vaše osobní údaje a další informace, které o vás shromažďujeme;
  4. Zásady přijatelného použití – které se vztahují na všechny uživatele a říkají vám, co můžete a co nemůžete na czecho.cz dělat;
  5. Podmínky programu doporučení – které uvádějí podmínky, které platí, pokud se účastníte programu doporučení czecho.cz;
  6. Zásady pro stížnosti – které stanoví postup pro podání stížnosti na jakýkoli aspekt czecho.cz a jak budeme tuto stížnost řešit;
  7. Podmínky regulace platformy pro podnikání – které obsahují další podmínky, které se vztahují na Tvůrce, kteří jsou usazeni nebo mají bydliště v Evropské unii nebo Spojeném království; a
  8. Naše pokyny pro komunitu – které poskytují další podmínky a pokyny týkající se vašich interakcí s czecho.cz.

  Pokud dojde k jakémukoli rozporu mezi těmito Podmínkami použití pro všechny uživatele a jakýmikoli podmínkami nebo zásadami uvedenými v části 17(a) až (h) výše, budou v rozsahu konfliktu platit Podmínky použití pro všechny uživatele.

Poslední aktualizace: prosinec 2023